• BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT PHÉP TU TỪ SO SÁNH TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nâng cao chất lượng dạy học Tập làm văn cho học sinh lớp 5
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu Đơn nhập học
  | Mai Thị Quỳnh Như | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường
  | Mai Thị Quỳnh Như | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu bảng điểm
  | Mai Thị Quỳnh Như | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách HS năm học 2019-2020
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đánh giá chuẩn Hiệu phó
  | Mai Thị Quỳnh Như | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng
  | Mai Thị Quỳnh Như | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu 02, biểu 03 (phụ lục II) - Dành cho khối trưởng
  | Mai Thị Quỳnh Như | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đánh giá viên chức, Biểu 01 (phụ lục II) - Dành cho Giáo viên
  | Mai Thị Quỳnh Như | 59 lượt tải | 2 file đính kèm
 • MIDI Thiếu nhi
  | Trường TH Số 1 Tây Giang | 73 lượt tải | 1 file đính kèm